شرکت تجارت ونداد نویسا (پخش بوتیا)

شرکت تجارت ونداد نویسا (پخش بوتیا)

شرکت تجارت ونداد نویسا (پخش بوتیا) یکی از فعالترین شرکتها در زمینه بازاریابی و پخش مویرگی در استان کرمان می باشد که با تجربه چندین ساله در این صنعت و دارا بودن نیروی انسانی متخصص و ناوگان حمل و نقل مناسب، به فعالیت میپردازد.

تجارت ونداد نویسا (پخش بوتیا)

برندهای تجارت ونداد نویسا

محصولات تجارت ونداد نویسا

اخبار و مقالات تجارت ونداد نویسا