شرکت تجارت ونداد نویسا (پخش بوتیا)

مدیر عامل شرکت تجارت ونداد نویسا (پخش بوتیا)

وحید رضا امیری دانش آموخته دوره … مدیر عامل شرکت تجارت ونداد نویسا (پخش بوتیا) است. در رزومه کاری وی تجاربی از جمله … و … و … به چشم میخورد. وحیدرضا امیری در طول مدت فعالیت خود توانسته موجب پیشرفت شرکت های مختلفی از جمله شرکت … و … شده که هر کدام جزو شرکت های پیشرو و موفق در حوزه فعالیت خود می باشند.

وحیدرضا امیری مدیرعامل شرکت تجارت ونداد نویسا
تاریخچه شرکت تجارت ونداد نویسا - عمده فروشی و بنکداری

از زمانی که به یاد دارم پدرم تاجر بود و مغازه بزرگی در خیابان امام کرمان، محل تجمع عمده فروشی ها، داشت و جزو بنکداران خوش نام کرمان بود.

این پیش زمینه همیشه در ذهن من بود و تلاش کردم با آموزش روش های جدید تجارت از جمله تغییر باورها، بازاریابی مدرن، تکنیک های فروش و … کسب و کار پدر را با شیوه ای جدید مدیریت کنم.

تاریخچه شرکت تجارت ونداد نویسا - مدرن سازی کسب و کار پدری
وحیدرضا امیری مدیرعامل شرکت تجارت ونداد نویسا

نتیجه همه تجارب و آموزش ها را در مجموعه ای با نام شرکت تجارت ونداد نویسا (پخش بوتیا) جمع آوری کردم که در حال حاضر جزو شرکت های مطرح در زمینه بازاریابی، بازار سازی، توزیع و لوجستیک محصولات غذایی است.

در این مجموعه سعی کردم از نیروهای مستعد استفاده کنم و با آموزش مستمر و سیستم سازی موثر اهداف شرکت را پیگیری کنیم تا هم برای سیستم و هم برای هر فرد سود ده و باعث رشد و پیشرفت باشد.

تیم تجارت ونداد نویسا (پخش بوتیا) افرادی سخت کوش و با استعداد هستند. کلیه فعالیت انجام شده در شرکت برعهده کسانی است که با دل و جان با من همکاری میکنند. افرادی که در تیم تجارت ونداد کار میکنند، صرفاً بفکر درآمد نیستند و انجام وظایف محوله را در جهت پیشبرد اهداف کلی مجموعه در نظر میگیرند. ایشان میدانند که همگی ما در یک کشتی هستیم و موفقیت شرکت، موفقیت همه نیروهای فعال در آن است. من نیز بعنوان مسئول این مجموعه عمیقاً درک کرده ام نیروی انسانی هزینه نیست بلکه رشد نکردن در لوای کمبود نیروی انسانی متخصص هزینه و آفت هر کسب و کاری است.

تیم شرکت تجارت ونداد نویسا (پخش بوتیا)
تیم شرکت تجارت ونداد نویسا (پخش بوتیا)